Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Θεματολογία

Με παρουσιάσεις κορυφαίων επιχειρήσεων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, στο συνέδριο θα αναδειχθούν τα καινοτομικά επιτεύγματα που προωθούν την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (βιομηχανικών, ιατρικών, οργανικών/βιοαποβλήτων, υδάτινων, αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων), της κυκλικής οικονομίας και της κλιματικής προστασίας, με συνακόλουθα περιβαλλοντικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

Επιμέρους θέματα που συνθέτουν τους παραπάνω πυλώνες και θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι τα εξής:

 • Πρόληψη εν τη γενέσει
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
 • Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος
 • Επανασχεδιασμός προϊόντων
 • Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ιχνηλασιμότητα αποβλήτων, επικίνδυνων και μη
 • Εξελίξεις και συνεισφορά του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας
 • Ο ρόλος της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και η συνεισφορά της στην κυκλική οικονομία
 • Πρακτικές συνέργειας – βιομηχανική συμβίωση
 • Ο ρόλος της ψηφιοποίησης, του 3-D printing και του Internet of Things στη διαχείριση αποβλήτων
 • Έλεγχος κόστους και οικονομικά οφέλη των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
 • Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και παρακολούθηση των διεργασιών διαχείρισης αποβλήτων, έλεγχος αποτελεσματικότητας