Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης των ενδιαφερόμενων μερών για την περιβαλλοντική αειφορία, από όλο το μήκος και πλάτος της ελληνικής επιχειρηματικότητας του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε όλα τα Ανώτατα και Ανώτερα στελέχη που φέρουν την ευθύνη της αειφόρου ανάπτυξης των επιχειρήσεων:

  • Στελέχη τμημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Στελέχη τμημάτων επικοινωνίας/εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
  • Στελέχη κλάδου διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης
  • Στελέχη διεύθυνσης παραγωγής
  • Στελέχη τεχνικής διεύθυνσης
  • Στελέχη προμηθειών
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Επιχειρηματίες
  • Συμβούλους

καθώς και θα αποτελέσει το κατάλληλο βήμα επικοινωνίας και προώθησης νέων τεχνολογιών, λύσεων και υπηρεσιών των προμηθευτών του κλάδου.